Tiedotteet


Nestekaasupullojen paineensäädinten laatuerot - 25.6.2018


Tämä tiedote koskee ainoastaan painoventtiilipullojen paineensäätimiä (ei koske kierre/sivuventtiilisäätimiä).

Ongelma

Nestekaasupulloja täyttävät yhtiöt ovat saaneet kuluvan ja parin aikaisemman vuoden aikana muutamia reklamaatioita, joiden mukaan asiakas ei ole saanut kaasua täydestä pullosta. Kuluvan vuoden touko- ja kesäkuussa reklamaatioita on tullut hieman aiempaa enemmän. Reklamaatiomäärät ovat hyvin pieniä verrattuna myytyjen täyttöjen kokonaismäärään, mutta yksittäiselle asiakkaalle osuessaan tilanne on harmillinen. Reklamaatioiden mukaan kaasua ei tule lainkaan tai kaasua ei tule riittävästi. Kaasuntulo on voinut parantua, kun pulloon kiinnitettyä säädintä on painettu kädellä pulloa kohti. Reklamaatiot eivät kohdistu tiettyyn pullotyyppiin, tietyn valmistajan pulloventtiileihin tai tietyn vuosimallin pulloihin tai pulloventtiileihin.

Mistä ongelma johtuu

Asiakas on tyypillisesti olettanut vian olevan pullossa, tarkemmin pulloventtiilissä. Säädin on voinut toimia aiemmin täysin moitteetta. Täyttölaitosyhtiöt ovat tutkineet reklamoituja pulloja ja pulloventtiileitä. Pulloista tai pulloventtiileistä ei ole löytynyt vikaa. Pulloventtiilien mitat ja jousivoima ovat olleet sallittujen toleranssien sisällä. Kuluvana vuosikymmenenä Suomessa on käytetty uusissa ja määräaikaistarkastetuissa painoventtiilipulloissa italialaisia ja intialaisia painoventtiilejä. Näihin pulloventtileihin liittyviä valmistusvikoja ei ole tiedossa. Venttiileihin ei ole tänä aikana tehty oleellisia rakenteellisia muutoksia.

Sen sijaan tiedossa on, että Suomessa on myyty muutaman edellisen vuoden kuluessa viallisia tai vähintään laadultaan huonompia painoventtiilipullon paineensäätimiä. Tällaisen säätimen muovinen runkorakenne ei ole tarpeeksi jämäkkä, avatakseen pulloventtiilin neulaa riittävästi, erityisesti pulloventtiilin mittojen ja jousivoiman ollessa ääripäässä, mutta silti sallituissa toleransseissa. Uutena säädin toimii paremmin, mutta säätimen rakenne saattaa löystyä entisestään käytön myötä. Lämpimällä säällä kaasun paineen ollessa korkeampi säädin avaa pulloventtiilin neulaa huonommin. Kuluneiden vuosien aikana säädinvalmistajat ovat kehittäneet säädinmallejaan, muutokset eivät ole onnistuneet kaikkien valmistajien kohdalla.

Huonompi laatuisiin paineensäätimiin liittyvää turvallisuusriskiä ei ole tunnistettu; haittana on kaasun käytön estyminen.

Vastaavia säädinongelmia esiintyy Euroopan laajuisesti. Ongelmia on raportoitu ainakin Tanskassa, Norjassa, Espanjassa ja Portugalissa. Kyseisissä maissa on käytössä vastaavan mallinen PV paineensäädin kuin Suomessa. Tanskassa riippumaton taho selvitti, johtuvatko ongelmat paineensäätimistä vai pulloventtiileistä. Ongelman aiheuttajaksi selvisi paineensäätimet. Tanskassa kaasuyhtiö Kosangas ja grillivalmistaja Weber lupaavat tanskalaisilla nettisivuillaan vaihtaa asiakkaan toimimattoman säätimen toimivaan. Kaasun tulo –ongelman juurisyyksi epäiltiin yhdessä vaiheessa paineensäädin ja pulloventtiili –standardia. Epäilyn, joka kumottiin vuonna 2017, mukaan standardi olisi mahdollistanut sen, että yhden valmistajan säädin ei toimi toisen valmistajan pulloventtiilin kanssa ja päinvastoin.

Mitä tehdä, jos et saa kaasua pullosta ulos

Kun asiakkaan kohdalle sattuu toimimaton painoventtiili paineensäädin ja pullo-yhdistelmä, kannattaa kokeilla pulloon toisen valmistajan säädintä. Paineensäädinongelmissa kannattaa olla yhteydessä säätimen ostopaikkaan. On huomattava, että ongelmatapauksessa ongelman korjaus omin virityksin ei ole suotavaa. Joissakin tapauksissa asiakas on kokeillut uudenmallisen, liikavirtaventtiilillä varustetun, paineensäätimen toimintaa liittämällä säätimen pulloon ilman letkua ja käyttölaitetta. On huomattava, että tällaisessa tapauksessa kaasua ei kuulukaan tulla; liikavirtaventtiili estää kaasun tulon.